ขั้นตอนและเงื่อนไขการให้บริการ 

 • แจ้งความประสงค์ของท่านว่าท่านต้องการนำสินค้าใดมาจำนำ โดยแจ้งรายละเอียด รุ่นของสินค้า เพื่อประเมินราคาทางโทรศัพท์ในเบื้องต้น  
 • กำหนดสถานที่นัดพบ โดยผู้จำนำต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชนชน เซ็นต์รับรองสำเนา เพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของสินค้า
 • ตรวจสอบสภาพ ตีราคา และรับเงินสดทันที    

อัตราค่าบริการ

ค่าบริการ ร้อยละ 0.05 ต่อ15 วัน คิดตามวันที่ฝากไว้ คิดค่าบริการตามจริงครับ

ยอดฝากจำนำ (บาท)

ค่าบริการ (บาท)

 • 2,000 บาท วันละ 7 บาท
 • 4,000 บาท วันละ 14 บาท
 • 6,000 บาท วันละ 21 บาท
 • 8,000 บาท วันละ 28 บาท
 • 10,000 บาทวันละ 35 บาท

สามารถโอนค่าบริการต่อดิวจำนำผ่านATMง่ายๆ ทั่วประเทศ

 1. ท่านโอนเงินค่าบริการ ทุก 15 วันนับจากวันที่ท่านได้นำสินค้ามาจำนำ
 2. เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งเลขที่ใบจำนำ ส่ง Line หรือ SMS หาเราที่เบอร์ 080-5870618 หรือ 085-5086633 เพื่อทำการบันทึกรายการต่อไป
 3. คิดค่าบริการงวดแรก 15 วัน (โดยจะลดหย่อนได้บ้างตามสมควร)
 4. จะไม่มีการกำหนดระยะเวลาการรับจำนำท่านสามารถฝากสินค้าได้นานโดยไม่มีกำหนด
 5. ให้ราคาสูงสุดดอกเบี้ยต่ำเพียง0.35ต่อวัน และท่านยังสามารถออกแบบการผ่อนชำระด้วยตัวของท่านเอง

ระยะเวลาสูงสุดและต่ำสุดในการจ่ายคืน
ทางร้านมีกำหนดระยะเวลาจ่ายคืนได้ตั้งแต่60วันขึ้นไป และไม่เกิน12เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี(APR)สูงสุด ซึ่งรวมอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายใน1ปี
ตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ15ต่อปี

ช้าได้ไม่ว่ากัน อย่าลืมโทร หรือ SMS มาบอก
080-5870618 หรือ 085-5086633

h2

Slider1

 บริการจำนำ 080-5870618

รับจำนำ 080-5870618